Strona: Profesorowie i profesorowie uczelni / Katedra Nauki o Materiałach

Profesorowie i profesorowie uczelni

2021-10-01

Dr hab. inż. Marcin DRAJEWCZ, prof. PRz - Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Bartłomiej WIERZBA

Dr hab. inż. Ryszard FILIP, prof. PRz

Dr hab. inż. Marek GÓRAL, prof. PRz

Dr hab. inż. Maciej MOTYKA, prof. PRz

Dr hab. inż. Grażyna MRÓWKA-NOWOTNIK, prof. PRz

Dr hab. inż. Andrzej NOWOTNIK, prof. PRz

Dr hab. inż. Jolanta ROMANOWSKA, prof. PRz

Dr hab. inż. Maryana ZAGUŁA-YAVORSKA, prof. PRz

Prof. dr hab. Bartłomiej WIERZBA

wierzba_bartlomiej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2003 - mgr - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński
 • 2007 - dr - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH w Krakowie
 • 2012 - dr hab. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 2020 - prof. dr hab. - Prezydent RP

Zainteresowania naukowe

 • matematyczne i fizyczne modelowanie procesu transportu masy oraz obróbki cieplnej i cieplno-mechanicznej stopów metali
 • metoda Darkena do opisu zjawiska transportu masy w układach wieloskładnikowych metalicznych materiałów konstrukcyjnych, jak i wieloskładnikowych nadstopach niklu
 • prognozowanie wielkości naprężenia w układzie powłoka-podłoże
 • symulacja i prognozowanie kinetyki wzrostu powłok dyfuzyjnych wytwarzanych z fazy gazowej
 • modelowanie procesu dyfuzji wzajemnej w dwóch wymiarach
 • modelowanie i symulacja procesów wytworzenia warstw aluminidkowych w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) na podłożu nadstopu niklu
 • optymalizacja metodami matematycznymi procesu nawęglania próżniowego oraz hartowania przekładni zębatych nowoczesnych silników lotniczych

Dorobek naukowy

Doktoranci

 • 2018-2022 - mgr inż. Bartosz IŻOWSKI - Modelowanie i symulacja numeryczna procesu hartowania gazowego kół zębatych wykonanych ze stali Pyrowear 53
 • 2018-2022 - mgr inż. Artur WOJTYCZKA - Opracowanie technologii wysokociśnieniowego hartowania gazowego satelitarnych kół zębatych przekładni lotniczej silnika FDGS

Wypromowani doktorzy

 • 2017 - Wojciech SKIBIŃSKI - Badanie stabilności płaszczyzny Kirkendalla w układach jedno- i wielofazowych (AGH w Krakowie - rozprawa wyróżniona)
 • 2021 - Kamil DYCHTOŃ - Modelowanie procesu nawęglania próżniowego – morfologia mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej kół zębatych ze stali AISI9310 (Politechnika Rzeszowska - rozprawa wyróżniona)

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2004-2007 - asystent na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH w Krakowie
 • 2006 - stypendium Socrates w Université de Bourgogne, Dijon, Francja (3 miesiące)
 • 2007-2013 - adiunkt na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 2008 - współpraca naukowa w ramach programu MATERA w Abo Akademi, Turku, Finlandia (tydzień)
 • 2011 - współpraca naukowa w Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), Dübendorf, Szwajcaria (tydzień)

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Ryszard FILIP, prof. PRz

filip_ryszard.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1988 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 1995 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2009 - dr hab. inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • badania właściwości mechanicznych metali i stopów metali
 • modyfikacja warstwy wierzchniej w warunkach przetopienia laserowego
 • korozja metali

Doktoranci

 • 2018-2022 - mgr inż. Robert FULARSKI - Wpływ konwencjonalnego dłutowania oraz innowacyjnej obróbki metodą “power skiving” na kształtowanie cech jakościowych powierzchni poddanych obróbce oraz właściwości warstwy nawęglonej kół zębatych wykonanych ze stali Pyrowear 53
 • 2020-2024 - mgr inż. Barbara WILK - Kształtowanie mikrostruktury i właściwości użytkowych elementów wytwarzanych metodą przyrostową z użyciem wiązki promieniowania laserowego

Wypromowani doktorzy

 • 2015 - Maciej PYTEL - Wpływ warstwy tlenku Al2O3 wytworzonej na podłożu międzywarstwy aluminidkowej na właściwości powłokowych barier cieplnych stosowanych na elementy silników lotniczych (Politechnika Rzeszowska)

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Marek GÓRAL, prof. PRz

Przebieg kariery naukowej

 • 2001 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 • 2007 - dr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 • 2019 - dr hab. inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • powłokowe bariery cieplne
 • natryskiwanie cieplne
 • warstwy żaroodporne
 • stopy na osnowie faz międzymetalicznych Ti-Al
 • warstwy wytwarzane metodą CVD

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2002-2010 - doktorant / pracownik inżynieryjno-techniczny / asystent naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Maciej MOTYKA, prof. PRz

motyka_maciej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1998 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2004 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2015 - dr hab. inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

Zainteresowania naukowe

 • kształtowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów metali
 • plastyczność na gorąco (w tym nadplastyczność) stopów tytanu
 • metody wytwarzania metali ultradrobnoziarnistych (SPD)
 • krystalizacja kierunkowa nadstopów niklu
 • mikroskopia świetlna i elektronowa, metalografia ilościowa

Dorobek naukowy

Doktoranci

 • 2018-2022 - mgr inż. Kamil KRYSTEK - Oddziaływanie warunków procesu lutowania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne połączeń elementów konstrukcji silników lotniczych
 • 2020-2024 - mgr inż. Paulina WÓJCIK - Żarowytrzymałość kompozytów ceramicznych SiC/SiC

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2000-2001 - staż naukowy w Laboratorium Metalurgii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Turyńskiego, Włochy (6 miesięcy)
 • 2000 - udział w badaniach naukowych w European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Francja (tydzień)

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Grażyna MRÓWKA-NOWOTNIK, prof. PRz

mrowka_nowotnik_grazyna.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1999 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2005 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2012 - dr hab. inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • procesy kształtowania mikrostruktury i właściwości stopów metali, głównie stopów aluminium
 • metody identyfikowania składników fazowych mikrostruktury stopów metali
 • badania właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich
 • dobór parametrów obróbki cieplnej stopów aluminium
 • badania mikroskopowe (LM, SEM, TEM)

Doktoranci

 • 2018-2022 - mgr inż. Agnieszka NALBORCZYK - Wpływ czynników technologicznych i materiałowych na właściwości i jakość złączy spawanych metodami wysokoenergetycznymi ze stali 17-4PH oraz stopu niklu Inconel 718

Wypromowani doktorzy

 • 2017 - Agnieszka PORADKA - Wpływ przemian fazowych na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne lutowanych połączeń rurowych w silnikach lotniczych (Politechnika Rzeszowska)

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 1999 - Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • 2000 - Pracownia Badań i Ekspertyz przy Laboratorium Centralnym WSK "PZL-Rzeszów" S.A. (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A.)
 • 2002 - Swedish Institute for Metals Research, Stockholm, Szwecja
 • 2004 i 2005 - ARL Applied Research Laboratories S.A. - Ecublens, Szwajcaria
 • 2006 - Workshop on Advanced Sample Preparation Techniques for TEM, AGH W Krakowie
 • 2007 - Autumn School on Materials Science and Electron Microscopy, Berlin, Niemcy

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Andrzej NOWOTNIK, prof. PRz

nowotnik_andrzej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1999 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2004 - dr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2017 - dr hab. inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • materiały żaroodporne i żarowytrzymałe stosowane w konstrukcjach silników lotniczych
 • kształtowania mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów przeznaczonych na konstrukcje lotnicze metodami obróbki cieplnej i plastycznej
 • wpływ odkształcania plastycznego nadstopów niklu i  na kinetykę dynamicznych procesów odnowy ich mikrostruktury
 • odlewanie precyzyjne, w tym  kierunkowa krystalizacja i monokrystalizacja nadstopów niklu
 • wytwarzanie powłokowych barier cieplnych metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (EB-PVD), natryskiwania plazmowego w warunkach ciśnienia atmosferycznego (APS) za pomocą palnika konwencjonalnego i palnika naddźwiękowego (HVOF), natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia (LPPS) oraz chemicznego osadzania wspomaganego plazmą wyładowania jarzeniowego (PA-CVD) na podłożu nadstopów niklu.

Doktoranci

 • 2018-2022 - mgr inż. Dawid ŁAGOWSKI - Wpływ kształtu oscylacji i częstotliwości oraz innych parametrów kluczowych procesu spawania wiązką elektronów na geometrię spoiny, mikrostrukturę i własności wytrzymałościowe połączenia spawanego
 • 2018-2022 - mgr inż. Anna TOMCZAK - Wpływ obróbki mechanicznej i morfologii wydzieleń węglików w żarowytrzymałych stopach odlewniczych ŻS6K-WI na właściwości zmęczeniowe łopatek I stopnia turbiny sprężarki stosowanych w produkcji lotniczej
 • 2019-2023 - mgr inż. Elżbieta WICHOWSKA - Charakterystyka cieplno-plastyczna materiałów ceramicznych na rdzenie łopatek turbiny wysokiego ciśnienia (HPT)
 • 2020-2024 - mgr inż. Grzegorz MACIASZEK - Wpływ warunków eksploatacyjnych na rozkład naprężeń determinujących adhezję powłoki ceramicznej to podłoża w powłokowej barierze cieplnej (TBC) wytworzonej metodą EB-PVD na łopatce turbiny silnika lotniczego
 • 2020-2024 - mgr inż. Krzysztof WICHOWSKI - Opracowanie modelu procesu osadzania ceramiki z fazy gazowej w procesie EB-PVD z użyciem wielokryterialnej optymalizacji struktur modeli o dużej złożoności obliczeniowej

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2000-2002 - Swedish Institute for Metals Reserach (obecnie KIMAB Swerea), grupa Thermomechanical Processing, Sztokholm, Szwecja
 • 2005-2006 r. - staż przemysłowy w WSK „PZL-Rzeszów” S.A.(obecnie Pratt & Withney Rzeszów)na Wydziale Odlewni Precyzyjnej (6 miesięcy)
 • 2005 - staż naukowy w firmie ARL Applied Research Laboratories S.A., Ecublens, Szwajcaria (2 tygodnie)
 • 2015 - staż w ramach Science Infrastructure Management Support (SIMS) w Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, Monachium, Niemcy oraz w firmie o profilu High Technology IBM, White Plains NY, USA (6 tygodni)
 • 2014-2015 - 5 tygodniowych staży organizowanych przez NCBiR dla stażystów SIMS, dotyczących m.in.: utrzymania trwałości oraz płynności finansowej projektów infrastrukturalnych; poznania mechanizmów i kultury współpracy z biznesem, profesjonalnego budowania kadr i zarządzania zasobami ludzkimi

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Jolanta ROMANOWSKA, prof. PRz

Przebieg kariery naukowej

 • 1986 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 1995 - dr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2006 - mgr filologii angielskiej - Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • 2015 - dr hab. inż. - Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • termodynamika stopów
 • powłoki i warstwy ochronne

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Maryana ZAGUŁA-YAVORSKA, prof. PRz

Przebieg kariery naukowej

 • 2006 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Lwowska, Ukraina
 • 2011 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2019 - dr hab. inż. - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krukowskiego PAN w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • powłoki i warstwy ochronne stosowane na częściach gorących siników lotniczych

Funkcje

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję