Profesorowie i profesorowie uczelni

03-08-2020 r.

Prof. dr hab. inż. Jan SIENIAWSKI

Prof. dr hab. Bartłomiej WIERZBA

Dr hab. inż. Ryszard FILIP, prof. PRz

Dr hab. inż. Marek GÓRAL, prof. PRz

Dr hab. inż. Maciej MOTYKA, prof. PRz

Dr hab. inż. Grażyna MRÓWKA-NOWOTNIK, prof. PRz

Dr hab. inż. Andrzej NOWOTNIK, prof. PRz

Dr hab. inż. Jolanta ROMANOWSKA, prof. PRz

Dr hab. inż. Maryana ZAGUŁA-YAVORSKA, prof. PRz

Prof. dr hab. inż. Jan SIENIAWSKI

sieniawski_jan.jpg

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej (1972 r.). W latach 1972-1974 pracownik OBR Napędów Lotniczych WSK "PZL-Rzeszów". Od 1974 roku zatrudniony w Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Pracę doktorską pt. "Kryteria doboru parametrów obróbki cieplnej dwufazowych stopów tytanu" obronił w 1979 r., a habilitacyjną pt. "Przemiany fazowe i ocena możliwości kształtowania struktury w wieloskładnikowych stopach tytanu z  zawartością Al, Mo, V i Cr" w 1986 r. na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Śląskiej. W roku 1996 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych, od 1999 roku jest profesorem zwyczajnym w Politechnice Rzeszowskiej. W latach 1996-2020 kierownik Katedry Nauki o Materiałach i Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących mechanizmów przemian fazowych w stanie stałym, głównie w stopach tytanu, kształtowania mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów przeznaczonych na konstrukcje lotnicze metodami obróbki cieplnej i plastycznej oraz konstytuowania warstw żaroodpornych i powłokowych barier cieplnych na elementach części gorącej silników lotniczych.

Jest autorem lub współautorem ponad 400 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz materiałach konferencyjnych, 4 monografii, 5 skryptów uczelnianych oraz podręczników akademickich.

Dorobek naukowy

Pełnione funkcje związane z działalnością naukową, organizatorską i edytorską:

 • członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN - od 2003 r.,
 • członek Sekcji Materiałów Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach PAN - od 1987 r.,
 • członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego od 1996 do 2002 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej; od 2002 do 2006 r. wiceprezes; od 2006 r. członek Prezydium,
 • członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - od 1999 r.,
 • członek Sekcji Fizyki Metali Komitetu Metalurgii PAN - od 1987 r.,
 • członek Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN - od 1993 r.; od 2004 r. pełni funkcję Sekretarza Sekcji Podstaw Technologii,
 • sekretarz naukowy redakcji kwartalnika Komitetu Budowy Maszyn PAN Advances in Manufacturing Science and Technology - od 1993 do 2019 r.,
 • redaktor Działu Materiały i Technologie Materiałowe czasopisma Mechanik.

Powrót na górę strony

Prof. dr hab. Bartłomiej WIERZBA

wierzba_bartlomiej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2003 - mgr - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński
 • 2007 - dr - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH w Krakowie
 • 2012 - dr hab. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 2020 - prof. dr hab.

Zainteresowania naukowe

 • matematyczne i fizyczne modelowanie procesu transportu masy oraz obróbki cieplnej i cieplno-mechanicznej stopów metali
 • metoda Darkena do opisu zjawiska transportu masy w układach wieloskładnikowych metalicznych materiałów konstrukcyjnych, jak i wieloskładnikowych nadstopach niklu
 • prognozowanie wielkości naprężenia w układzie powłoka-podłoże
 • symulacja i prognozowanie kinetyki wzrostu powłok dyfuzyjnych wytwarzanych z fazy gazowej
 • modelowanie procesu dyfuzji wzajemnej w dwóch wymiarach
 • modelowanie i symulacja procesów wytworzenia warstw aluminidkowych w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) na podłożu nadstopu niklu
 • optymalizacja metodami matematycznymi procesu nawęglania próżniowego oraz hartowania przekładni zębatych nowoczesnych silników lotniczych

Dorobek naukowy

Doktoranci

 • 2017-2021 - mgr inż. Andrzej CIEĆKO - Nieniszczące badanie połączenia nierozłącznego koła turbiny z wałkiem w czasie rzeczywistym
 • 2017-2021 - mgr inż. Daria SERAFIN - Wpływ przygotowania powierzchni na kinetykę procesu utleniania wysokotemperaturowego metali i stopów
 • 2018-2022 - mgr inż. Bartosz IŻOWSKI - Modelowanie i symulacja numeryczna procesu hartowania gazowego kół zębatych wykonanych ze stali Pyrowear 53
 • 2018-2022 - mgr inż. Artur WOJTYCZKA - Opracowanie technologii wysokociśnieniowego hartowania gazowego satelitarnych kół zębatych przekładni lotniczej silnika FDGS

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2004-2007 - asystent na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH w Krakowie
 • 2006 - stypendium Socrates w Université de Bourgogne, Dijon, Francja (3 miesiące)
 • 2007-2013 - adiunkt na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 2008 - współpraca naukowa w ramach programu MATERA w Abo Akademi, Turku, Finlandia (tydzień)
 • 2011 - współpraca naukowa w Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), Dübendorf, Szwajcaria (tydzień)

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Ryszard FILIP, prof. PRz

filip_ryszard.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1988 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 1995 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2009 - dr hab. inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • badania właściwości mechanicznych metali i stopów metali
 • modyfikacja warstwy wierzchniej w warunkach przetopienia laserowego
 • korozja metali

Doktoranci

 • 2018-2022 - mgr inż. Robert FULARSKI - Wpływ konwencjonalnego dłutowania oraz innowacyjnej obróbki metodą “power skiving” na kształtowanie cech jakościowych powierzchni poddanych obróbce oraz właściwości warstwy nawęglonej kół zębatych wykonanych ze stali Pyrowear 53

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Marek GÓRAL, prof. PRz

Przebieg kariery naukowej

 • 2001 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 • 2007 - dr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 • 2019 - dr hab. inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • powłokowe bariery cieplne
 • natryskiwanie cieplne
 • warstwy żaroodporne
 • stopy na osnowie faz międzymetalicznych Ti-Al
 • warstwy wytwarzane metodą CVD

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2002-2010 - doktorant / pracownik inżynieryjno-techniczny / asystent naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Maciej MOTYKA, prof. PRz

motyka_maciej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1998 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2004 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2015 - dr hab. inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

Zainteresowania naukowe

 • kształtowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów metali
 • plastyczność na gorąco (w tym nadplastyczność) stopów tytanu
 • metale ultradrobnoziarniste (metody SPD)
 • krystalizacja kierunkowa nadstopów niklu
 • mikroskopia świetlna i elektronowa, metalografia ilościowa

Dorobek naukowy

Doktoranci

 • 2018-2022 - mgr inż. Kamil KRYSTEK - Oddziaływanie warunków procesu lutowania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne połączeń elementów konstrukcji silników lotniczych

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2000-2001 - staż naukowy w Laboratorium Metalurgii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Turyńskiego, Włochy (6 miesięcy)
 • 2000 - udział w badaniach naukowych w European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Francja (tydzień)

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Grażyna MRÓWKA-NOWOTNIK, prof. PRz

mrowka_nowotnik_grazyna.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1999 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2005 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2012 - dr hab. inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • procesy kształtowania mikrostruktury i właściwości stopów metali, głównie stopów aluminium
 • metody identyfikowania składników fazowych mikrostruktury stopów metali
 • badania właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich
 • dobór parametrów obróbki cieplnej stopów aluminium
 • badania mikroskopowe (LM, SEM, TEM)

Doktoranci

 • 2018-2022 - mgr inż. Agnieszka NALBORCZYK - Wpływ czynników technologicznych i materiałowych na właściwości i jakość złączy spawanych metodami wysokoenergetycznymi ze stali 17-4PH oraz stopu niklu Inconel 718

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 1999 - Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • 2000 - Pracownia Badań i Ekspertyz przy Laboratorium Centralnym WSK "PZL-Rzeszów" S.A. (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A.)
 • 2002 - Swedish Institute for Metals Research, Stockholm, Szwecja
 • 2004 i 2005 - ARL Applied Research Laboratories S.A. - Ecublens, Szwajcaria
 • 2006 - Workshop on Advanced Sample Preparation Techniques for TEM, AGH W Krakowie
 • 2007 - Autumn School on Materials Science and Electron Microscopy, Berlin, Niemcy

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Andrzej NOWOTNIK, prof. PRz

nowotnik_andrzej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1999 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2004 - dr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2017 - dr hab. inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • materiały żaroodporne i żarowytrzymałe stosowane w konstrukcjach silników lotniczych
 • kształtowania mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów przeznaczonych na konstrukcje lotnicze metodami obróbki cieplnej i plastycznej
 • wpływ odkształcania plastycznego nadstopów niklu i  na kinetykę dynamicznych procesów odnowy ich mikrostruktury
 • odlewanie precyzyjne, w tym  kierunkowa krystalizacja i monokrystalizacja nadstopów niklu
 • wytwarzanie powłokowych barier cieplnych metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (EB-PVD), natryskiwania plazmowego w warunkach ciśnienia atmosferycznego (APS) za pomocą palnika konwencjonalnego i palnika naddźwiękowego (HVOF), natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia (LPPS) oraz chemicznego osadzania wspomaganego plazmą wyładowania jarzeniowego (PA-CVD) na podłożu nadstopów niklu.

Doktoranci

 • 2018-2022 - mgr inż. Dawid ŁAGOWSKI - Wpływ kształtu oscylacji i częstotliwości oraz innych parametrów kluczowych procesu spawania wiązką elektronów na geometrię spoiny, mikrostrukturę i własności wytrzymałościowe połączenia spawanego
 • 2018-2022 - mgr inż. Anna TOMCZAK - Wpływ obróbki mechanicznej i morfologii wydzieleń węglików w żarowytrzymałych stopach odlewniczych ŻS6K-WI na właściwości zmęczeniowe łopatek I stopnia turbiny sprężarki stosowanych w produkcji lotniczej
 • 2019-2023 - mgr inż. Elżbieta WICHOWSKA - Charakterystyka cieplno-plastyczna materiałów ceramicznych na rdzenie łopatek turbiny wysokiego ciśnienia (HPT)

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2000-2002 - Swedish Institute for Metals Reserach (obecnie KIMAB Swerea), grupa Thermomechanical Processing, Sztokholm, Szwecja
 • 2005-2006 r. - staż przemysłowy w WSK „PZL-Rzeszów” S.A.(obecnie Pratt & Withney Rzeszów)na Wydziale Odlewni Precyzyjnej (6 miesięcy)
 • 2005 - staż naukowy w firmie ARL Applied Research Laboratories S.A., Ecublens, Szwajcaria (2 tygodnie)
 • 2015 - staż w ramach Science Infrastructure Management Support (SIMS) w Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, Monachium, Niemcy oraz w firmie o profilu High Technology IBM, White Plains NY, USA (6 tygodni)
 • 2014-2015 - 5 tygodniowych staży organizowanych przez NCBiR dla stażystów SIMS, dotyczących m.in.: utrzymania trwałości oraz płynności finansowej projektów infrastrukturalnych; poznania mechanizmów i kultury współpracy z biznesem; profesjonalnego budowania kadr i zarządzania zasobami ludzkimi

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Jolanta ROMANOWSKA, prof. PRz

Przebieg kariery naukowej

 • 1986 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 1995 - dr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2006 - mgr filologii angielskiej - Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • 2015 - dr hab. inż. - Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • termodynamika stopów
 • powłoki i warstwy ochronne

Funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Maryana ZAGUŁA-YAVORSKA, prof. PRz

Przebieg kariery naukowej

 • 2006 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Lwowska, Ukraina
 • 2011 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2019 - dr hab. inż. - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krukowskiego PAN w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • powłoki i warstwy ochronne stosowane na częściach gorących siników lotniczych

Funkcje

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję