Strona: 2017-2020 / Katedra Nauki o Materiałach

2017-2020

 1. Szeliga D., Kubiak K., Sieniawski J. Numerical Simulation of Directional Solidification Process of Single Crystal Ni-Based Superalloy Casting 2017, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, t.17, z.2, s.111-118
 2. Szeliga D., Kubiak K., Ziaja W., Cygan R., Suchy J., Burbelko A., Nowak W., Sieniawski J. Investigation of casting–ceramic shell mold interface thermal resistance during solidification process of nickel based superalloy 2017, EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, t.87, s.149-160
 3. Wierzba B. The Kirkendall Effect and Multi-component Diffusion Simulations 2017, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.36, z.5, s.447-451
 4. Wierzba B. The vacancies formation and agglomeration under centrifugal force 2017, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, t.484, s.482-487
 5. Zaguła-Yavorska M., Gancarczyk K., Sieniawski J. Effect of the platinum electroplated layer thickness on the coatings' microstructure 2017, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.36, z.3, s.291-297
 6. Nowak W., Wierzba P., Wierzba B., Sieniawski J. Oxide scale formation on IN 792 at early stages of high temperature exposure 2017, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.41, z.1, s.65-74
 7. Nowak W. Characterization of oxidized Ni-based superalloys by GD-OES 2017, JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY, t.32, z.9, s.1730-1738
 8. Wierzba B., Nowak W., Wierzba P., Sieniawski J. External force field during diffusion - sedimentation in condensed matter 2017, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE, t.17, z.1, s.18-21
 9. Hejrani E., Sebold D., Nowak W., Mauer G., Naumenko D., Vaßen R., Quadakkers W. Isothermal and cyclic oxidation behavior of free standing MCrAlY coatings manufactured by high-velocity atmospheric plasma spraying 2017, SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, t.313, s.191-201
 10. Duriagina Z., Kovbasyuk T., Zaguła-Yavorska M., Bespalov S., Drajewicz M., Dychtoń K. , Kindrachuk M. Comparative estimation of the structure and electrical properties of functional layers based on PbO-ZnO-B2O3 glass-ceramic sealant 2017, POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, t.55, z.9-10, s.580-584
 11. Bester K., Bukowski W., Bukowska A., Pytel M., Hus K. Synthesis of Tetradentateamine-Bis(Phenolate)Ligandsand Their Chromium(III) Complexes Konferencja: XI Copernican International Young Scientists Conference, 2017.06.28-2017.06.30, Toruń
 12. Zaguła-Yavorska M., Wierzbińska M., Sieniawski J. Rhodium and hafnium influence on the microstructure, phase composition, and oxidation resistance of aluminide coatings 2017, METALS, t.7, z.12, s.1-11
 13. Gancarczyk K., Albrecht R., Berger H., Szeliga D., Gradzik A., Sieniawski J. Determination of crystal orientation by Ω-scan method in nickel-based single-crystal turbine blades 2017, METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A- PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, t.48, z.11, s.5200-5205
 14. Maj P., Adamczyk-Cieślak B., Slesik M., Mizera J., Pieja T., Sieniawski J., Gancarczyk T., Dudek S. The precipitation processes and mechanical properties of aged inconel 718 alloy after annealing 2017, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.62, z.3, s.1695-1702
 15. Bogdanowicz W., Krawczyk J., Tondos A., Sieniawski J. Subgrain boundaries in single crystal blade airfoil of aircraft engine 2017, CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY, t.52, z.8 Special Issue, s.1-6
 16. Wierzba B., Wędrychowicz S., Nowak W., Wierzba P., Grzesik Z. The voids formation in Ni-Cu alloys 2017, INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE COMPUTATIONAL ENGINEERING, t.15, z.4, s.285-293
 17. Wierzba B., Nowak W., Wierzba P., Góral M., Sieniawski J. The influence of H2/HCl ratio on aluminizing by CVD method 2017, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.41, z.2, s.53-61
 18. Sieniawski J., Szeliga D., Kubiak K. Forma ceramiczna do wytwarzania monokrystalicznych odlewów z nadstopów niklu Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku 2017
 19. Szala M., Beer-Lech K., Gancarczyk K., Kilic O., Pędrak P., Özer A., Skic A. Microstructural characterization of Co-Cr-Mo casting dental alloys 2017, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, t.11, z.4, s.76-82
 20. Albrecht R., Bogdanowicz W., Gancarczyk K., Rak J., Sieniawski J., Kubiak K., Lelątko J. Microstructural characterization of creep in the single crystal superalloy CMSX-4 2017, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.38, z.1, s.15-19
 21. Gradzik A., Nawrocki J., Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Laser Surfacing of Superalloy Inconel 738LC-Based Alloy Stellite 694 – Overlay Weld Imperfections 2017, BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH, t.61, z.4, s.25-31
 22. Góral M., Kubaszek T. The influence of plasma gases composition and powder feed rate on microstructure of ceramic coatings obtained by plasma spray physical vapour deposition (PS-PVD) 2017, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.41, z.2, s.63-72
 23. Kubaszek T., Góral M. Influence of Air Plasma Spraying Process Parameters on Ceramic Layer in Thermal Barrier Coatings 2017, SOLID STATE PHENOMENA, t.267, s.207-211
 24. Nowak W., Wierzba B., Sieniawski J. Surface preparation effect on oxidation kinetics of Ni-base superalloy 2017, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, t.936, s.1-7
 25. Setkowicz A., Obrocki W., Sieniawski J., Ziaja W. Strain distribution of aircraft engine compressor blade surface applying numerical and experimental methods 2017, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.41, z.2, s.43-52
 26. Obrocki W., Setkowicz A., Masłyk M., Sieniawski J. Comparison of aircraft engine compressor blade finite life fatigue strength determination methods 2017, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.41, z.3, s.47-55
 27. Kotowski S., Nowotnik A., Sieniawski J., Butkiewicz A. The application of tumble finishing in surface preparation process for deposition of TBC coatings 2017, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.38, z.1, s.8-14
 28. Obrocki W., Rygiel P., Sieniawski J. Numerical vibration analysis of turbine engine compressor blades depending on geometry and position of the damage 2017, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.41, z.1, s.43-55
 29. Nawrat G., Wierzbińska M., Misztal A., Gonet M., Lach G., Nieużyła Ł., Koszorek A., Nowak P. Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D 2017, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, z.5, s.131-135
 30. Kwolek P. Hard Anodic Coatings on Aluminium Alloys 2017, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.41, z.3, s.35-46
 31. Nowotnik A. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości nadstopów niklu przeznaczonych na elementy i podzespoły części gorącej silników lotniczych Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika jednostki 2017
 32. Drajewicz M. Modyfikowanie warstwy wierzchniej szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego – właściwości fizyczne, optyczne i mechaniczne Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika jednostki 2017
 33. Trzepieciński T., Pieja T., Malinowski T., Smusz R., Motyka M. Investigation of 17-4PH steel microstructure and conditions of elevated temperature forming of turbine engine strut 2018, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, t.252, s.191-200
 34. Kościelniak B. Charakterystyka warstwy wierzchniej i struktury nadstopów IN 740H I DMV 617 mod. w warunkach oddziaływania pary wodnej Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki 2017
 35. Morgiel J., Zaguła-Yavorska M., Zubko M., Romanowska J. SEM/TEM Investigation of Aluminide Coating Co-Doped with Pt and Hf Deposited on Inconel 625 2018, MATERIALS, t.11, z.6, s.1-13
 36. Romanowska J., Dryzek E., Morgiel J., Siemek K., Kolek Ł., Zaguła-Yavorska M. Microstructure and positron lifetimes of zirconium modified aluminide coatings 2018, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, t.18, z.4, s.1150-1155
 37. Ziaja W., Motyka M., Poręba M. Plasticity of nickel-based superalloy 625 at elevated temperature 2017, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.41, z.4, s.41-49
 38. Drajewicz M. Thermal and mechanical characterization of zirconium based LPPS coatings on glass 2017, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.41, z.4, s.31-40
 39. Florczak Ł., Sobkowiak A., Sieniawski J., Kwolek P., Drajewicz M. i inni Method of forming corrosion resistant coating and related apparatus Patent udzielony za granicą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku 2007
 40. Baran-Sadleja A., Krawczyk J., Motyka M., Frocisz Ł. Microstructure and hardness of aged Ti-10V-2Fe-3Al near-beta titanium alloy 2017, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.38, z.4(218), s.158-162
 41. Kubit A., Bucior M., Wydrzyński D., Trzepieciński T., Pytel M. Failure mechanisms of refill friction stir spot welded 7075-T6 aluminium alloy single-lap joints 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, t.94, z.9-12, s.4479-4491
 42. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Cyclic oxidation of palladium modified and nonmodified aluminide coatings deposited on nickel base superalloys 2018, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, t.18, z.1, s.130-139
 43. Wierzba B., Mashimo T., Danielewski M. Competition between Chemical and Gravity Forces in Binary Alloys 2018, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.37, z.3, s.285-288
 44. Drożdż M., Wierzba B., Grzesik Z. Concentration of Point Defects in Metal Deficient Zn1-yO 2018, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.37, z.1, s.17-23
 45. Wierzba B., Nowak W. The Changes in the Morphology of Bi–Sb System under Centrifugal Force at Room Temperature 2018, MATERIALS, t.11, z.7, s.1-6
 46. Wierzba B., Nowak W. The diffusion path model in a ternary multiphase system 2018, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, t.509, s.265-274
 47. Grzesik W., Niesłony P., Habrat W., Sieniawski J., Laskowski P. Investigation of tool wear in the turning of Inconel 718 superalloy in terms of process performance and productivity enhancement 2018, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, t.118, s.337-346
 48. Romanowska J., Morgiel J., Kolek Ł., Kwolek P., Zaguła-Yavorska M. Effect of Pd and Hf co-doping of aluminide coatings on pure nickel and CMSX-4 nickel superalloy 2018, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, t.18, z.4, s.1421-1429
 49. Dychtoń K., Kwolek P. The replacement of chromate by molybdate in phosphoric acid-based etch solutions for aluminium alloys 2018, CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.53, z.3, s.234-240
 50. Kwolek P., Sieniawski J. Sodium molybdate as the corrosion inhibitor of aluminium alloys in the acidic solution 2018, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, t.61, z.4, s.86-89
 51. Kwolek P., Krupa K., Obłój A., Kocurek P., Wierzbińska M., Sieniawski J. Tribological Properties of the Oxide Coatings Produced onto 6061-T6 Aluminum Alloy in the Hard Anodizing Process 2018, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, t.27, z.7, s.3268-3275
 52. Rokicki P., Bąk E., Mrówka-Nowotnik G., Nowotnik A. Single-frequency induction hardening of structural steel 2018, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.86, z.2, s.61-69
 53. Pillai R., Wessel E., Nowak W., Naumenko D., Quadakkers W. Predicting Effect of Base Alloy Composition on Oxidation- and Interdiffusion-Induced Degradation of an MCrAlY Coating 2018, JOM, t.70, z.8, s.1520-1526
 54. Wierzba B. The diffusion path in NiCu-Ti ternary diffusion couples 2018, THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING PROGRESS, t.6, s.34-40
 55. Zaguła-Yavorska M. Oxidation Behavior of Non-Modified and Rhodium- or Palladium-Modified Aluminide Coatings Deposited on CMSX-4 Superalloy 2018, METALS, t.8, z.8, s.1-14
 56. Motyka M., Sieniawski J., Ziaja W., Mroczka M., Bryliński M. Dynamic fragmentation and spheroidization of α phase grains during hot deformation of Ti-6Al-4V alloy 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, t.109, z.8, s.685-693
 57. Dybiec H., Tokarski T., Sieniawski J., Motyka M., Ostachowski P. Drut wysokowytrzymały metalowy, zwłaszcza do splotów linkowych Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku 2018
 58. Nowak W., Wierzba B. Effect of Surface Treatment on High-Temperature Oxidation Behavior of IN 713C 2018, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, t.27, z.10, s.5280-5290
 59. Wierzba B., Nowak W., Serafin D. The interface reaction between Titanium and Iron-Nickel alloys 2018, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.37, z.7, s.683-691
 60. Nowak W. Effect of Surface Roughness on Early Stage Oxidation Behavior of Ni-Base Superalloy IN 625 2018, APPLIED SYSTEM INNOVATION, t.3, z.1, s.1-8
 61. Kwolek P., Pustuła A., Nowak W. Influence of molybdophosphoric acid on the kinetics of the anodic coating dissolution 2019, SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, t.357, s.535-542
 62. Szeliga D., Gancarczyk K., Ziaja W. The Control of Solidification of Ni‐Based Superalloy Single‐Crystal Blade by Mold Design Modification using Inner Radiation Baffle 2018, ADVANCED ENGINEERING MATERIALS, t.20, z.7, s.1-12
 63. Szeliga D., Gancarczyk K., Kubiak K., Cygan R. Symulacja numeryczna procesu krystalizacji odlewów z nadstopów niklu Konferencja: 57 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", 2018.02.24-2018.02.28, Ustroń
 64. Gancarczyk K., Zubko M., Albrecht R., Kościelniak B., Hanc-Kuczkowska A., Sieniawski J. Evaluation of the atomic arrangement in gamma prime phase in nickel-based single crystal CMSX-4 superalloy Konferencja: XXIV Conference on applied crystallography, 2018.10.02-2018.10.06, Arłamów
 65. Kościelniak B., Gancarczyk K., Poręba M., Sieniawski J., Albrecht R. Influence of crystallographic orientation of creep resistance of single crystal superalloy Konferencja: XXIV Conference on applied crystallography, 2018.10.02-2018.10.06, Arłamów
 66. Albrecht R., Zubko M., Gancarczyk K., Sieniawski J. High-resolution diffraction technique for visualization of misorientations in single crystal superalloys Konferencja: EuroSuperalloys 2018: 3rd European Symposium on Superalloys and their Applications, 2018.09.09-2018.09.13, Oxford, Wielka Brytania
 67. Gancarczyk K., Szeliga D., Cygan R., Gradzik A., Nawrocki J. Rate of the adittive for filler of the liquid ceramic mold in the manufacturing of single crystal nickel-based superalloy Konferencja: 73rd World Foundry Congress "Creative Foundry", 2018.09.23-2018.09.27, Kraków
 68. Nowak W., Wierzba B., Serafin D., Sieniawski J. Effect of Surface Treatment on Oxidation Behaviour of Ni-base Alloys Konferencja: BIT’s 4th Annual World Congress of Smart Materials-2018, 2018.03.06-2018.03.08, Osaka, Japonia
 69. Wierzba B., Nowak W. The Kirkendall Shift during Ternary Reactive Diffusion Process - entropy Production Principle Konferencja: BIT’s 4th Annual World Congress of Smart Materials-2018, 2018.03.06-2018.03.08, Osaka, Japonia
 70. Nowak W., Serafin D., Wierzba B. Influence of surface preparation on oxidation behavior of Fe-base alloys Konferencja: 3rd Global Congress & Expo on Materials Science & Engineering, 2018.06.14-2018.06.16, Rzym, Włochy
 71. Nowak W., Wierzba B., Sieniawski J. Effect of surface preparation on high temperature oxidation kinetics and oxide scale morphology Konferencja: EUROCORR 2018 Applied Science with constant Awareness, 2018.09.09-2018.09.13, Kraków
 72. Gradzik A., Sieniawski J. Microstructure morphology and hardness of WC-Co-Cr-W-Ni-C protective coatings deposited on the Inconel 738LC superalloy substrate by Laser Metal Deposition Konferencja: XXIV Conference on applied crystallography, 2018.10.02-2018.10.06, Arłamów
 73. Trzepieciński T., Kubit A., Kudelski R., Kwolek P., Obłój A. Strength properties of aluminium/glass-fiber-reinforced laminate with additional epoxy adhesive film interlayer 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, t.85, s.29-36
 74. Kwolek P. On the mechanism of the corrosion of Al2Cu intermetallic phase in the acidic solution Konferencja: EUROCORR 2018 Applied Science with constant Awareness, 2018.09.09-2018.09.13, Kraków
 75. Pytel M., Góral M., Filip R. Modyfikowana dyfuzyjna warstwa aluminidkowa Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku 2018
 76. Köppen D., Baake E., Gerstein G., Mrówka-Nowotnik G., Jarczyk G. Resonant pulsed electromagnetic stirring of melt for effective grain fragmentation 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, t.424, z.012036 , s.1-4
 77. Prymon S., Bukowska A., Bukowski W., Bester K., Hus K., Dychtoń K., Opiekun Z. Effect of Fe3O4 particles on multi-hollow morphology of poly(HEMA-divinylbenzene-styrene) microspheres prepared by Pickering suspension polymerization 2018, EXPRESS POLYMER LETTERS, t.12, z.12, s.1026-1038
 78. Florczak Ł., Nawrat G., Kwolek P., Sieniawski J., Sobkowiak A. Plazmowe utlenianie elektrolityczne jako metoda ochrony przed korozją magnezu i jego stopów 2018, PRZEMYSL CHEMICZNY, t.97, z.12, s.2145-2153
 79. Florczak Ł., Sobkowiak A., Nawrat G., Kwolek P., Sieniawski J. Ocena właściwości antykorozyjnych powłok konwersyjnych wytworzonych na stopie magnezu AZ91D w procesie PEO Konferencja: 26 Konferencja Naukowo-Techniczna „Antykorozja. Systemy – Materiały – Powłoki”, 2018.03.21-2018.03.23, Ustroń – Jaszowiec
 80. Wilk B., Gradzik A., Filip R. Oddziaływanie warunków obróbki laserowej na budowę i właściwości mechaniczne napoiny Stellite 694, na podłożu nadstopu niklu Inconel 713C [w:] Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki, (pod red.) Zbigniew Czyż 2018, Lublin: WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, s.55-67
 81. Nowak W., Wierzba B., Sieniawski J. Effect of Ti and Ta on Oxidation Kinetic of Chromia Forming Ni-Base Superalloys in Ar-O2 based atmosphere 2018, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.37, z.9-10, s.801-806
 82. Serafin D., Wierzba B. The highest entropy production during diffusion 2018, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE, t.18, z.1, s.11-17
 83. Wierzba B. Ścieżka dyfuzji w trójskładnikowych układach równowagi fazowej 2018, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s. 150
 84. Szeliga D. Effect of Processing Parameters and Shape of Blade on the Solidification of Single-Crystal CMSX-4 Ni-Based Superalloy 2018, METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B- PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE, t.49, z.5, s.2550-2570
 85. Krawczyk J., Bogdanowicz W., Hanc-Kuczkowska A., Tondos A., Sieniawski J. Influence of Heat Treatment on Defect Structures in Single-Crystalline Blade Roots Studied by X-ray Topography and Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy 2018, METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A- PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, t.49, z.9, s.4353-4361
 86. Góral M., Nieużyła Ł., Pytel M., Simka W., Kubaszek T. Possibilities of using aluminide coating modifications by nickel galvanizing with introduction of additional elements: CR, SI and ZR 2018, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.42, z.1-4, s.87-96
 87. Pękala A., Pytel M. Evaluation of temporal leachability of strontium from building materials to the environment Konferencja: The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium– WMESS 2018, 2018.09.03-2018.09.07, Praga, Czechy
 88. Kubit A., Trzepieciński T., Kłonica M., Hebda M., Pytel M. The influence of temperature gradient thermal shock cycles on the interlaminar shear strength of fibre metal laminate composite determined by the short beam test 2019, COMPOSITES PART B-ENGINEERING, t.176, s.1-7
 89. Kwolek P., Dychtoń K., Pytel M. Orthophosphoric acid solutions of sodium orthovanadate, sodium tungstate, and sodium molybdate as potential corrosion inhibitors of the Al2Cu intermetallic phase 2019, JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY, t.23, z.11, s.3019-3029
 90. Pytel M., Tokarski T., Góral M., Filip R. Structure of Pd-Zr and Pt-Zr modified aluminide coatings deposited by a CVD method on nickel superalloys 2019, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, t.57, z.5, s.343-354
 91. Drajewicz M., Pytel M., Dychtoń K. The new idea for modification of the surface area of silicate glass 2019, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, t.138, z.6, s.4223-4228
 92. Szyszkowska A., Czerniecka-Kubicka A., Pyda M., Byczyński Ł., Gancarczyk K., Sedlarik V., Zarzyka I. Linear polyurethanes with imidazoquinazoline rings: preparation and properties evaluation 2019, POLYMER BULLETIN, t.76, z.12, s.6343-6370
 93. Pękala A., Pytel M. Evaluation of Temporal Leachability of Strontium from Building Materials [w:] IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (pod red.) Marian DRUSA 2019, Prague: IOP PUBLISHING LTD , s.1-6
 94. Raga K., Baran A., Kwolek K., Kocój-Toporowska M., Dryzner A., Sieniawski J., Sobkowiak A., Kwolek P., Florczak Ł., Drajewicz M., Nawrat G., Wieczorek T., Dubiel M., Lach G., Krząkała A. Method of Forming Corrosion Resistant Coating and Related Apparatus Patent na wynalazek przyznany ewaluowanemu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2019
 95. Kolek Ł., Massalska-Arodź M., Adrjanowicz K., Rozwadowski T., Dychtoń K., Drajewicz M., Kula P. Molecular dynamics and cold crystallization process in a liquid-crystalline substance with para-, ferro- and antiferro-electric phases as studied by dielectric spectroscopy and scanning calorimetry 2019, JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, s.1-8
 96. Nowak W., Ochał K., Wierzba P., Gancarczyk K., Wierzba B. Effect of Substrate Roughness on Oxidation Resistance of an Aluminized Ni-base Superalloys 2019, METALS, t.9, s.782-796
 97. Serafin D., Nowak W., Wierzba B. Mechanically prepared copper surface in oxidizing and non-oxidizing conditions 2019, APPLIED SURFACE SCIENCE, t.492, s.607-616
 98. Serafin D., Nowak W., Wierzba B. The calculation of the diffusion coefficients in ternary multiphase Ti-NiAl system 2019, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, t.165, s.1-6
 99. Nowak W., Serafin D., Wierzba B. Effect of Surface Mechanical Treatment on Oxidation Behavior of FeAl-model Alloy 2019, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, t.54, z.12, s.9185-9196
 100. Wierzba B., Nowak W. Phase separation during the sedimentation process in Cu-Sn alloy 2019, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, t.523, s.602-610
 101. Serafin D., Nowak W., Wierzba B. The effect of surface preparation on high temperature oxidation of Ni, Cu and Ni-Cu alloy 2019, APPLIED SURFACE SCIENCE, t.476, s.442-451
 102. Wierzba B., Nowak W., Serafin D. The sequence of the phase growth during diffusion in Ti based systems 2019, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.38, s.151-157
 103. Kubit A., Bucior M., Kluz R., Święch Ł., Ochał K. Application of the 3D Digital Image Correlation to the Analysis of Deformation of Joints Welded With the FSW Method After Shot Peening 2019, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE, t.19, z.4, s.57-66
 104. Motyka M., Baran-Sadleja A., Sieniawski J., Wierzbińska M., Gancarczyk K. Decomposition of deformed α’(α”) martensitic phase in Ti-6Al-4V alloy 2019, MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.35, z.3, s.260-272
 105. Szeliga D., Motyka M., Ziaja W., Kubiak K., Sieniawski J. Application of inner radiation baffles in the Bridgman process for flattening the temperature profile and controlling the columnar grain structure of directionally solidified Ni-based superalloys 2019, MATERIALS, t.12, z.6, s.1-22
 106. Gancarczyk K., Zubko M., Hanc-Kuczkowska A., Kościelniak B., Albrecht R., Szeliga D., Motyka M., Ziaja W., Sieniawski J. The effect of withdrawal rate on crystal structure perfection, microstructure and creep resistance of single crystal castings made of CMSX-4 nickel-based superalloy 2019, MATERIALS, t.20, z.12, s.1-14

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję