Adiunkci

03-08-2020 r.

Dr inż. Łukasz KOLEK

Dr inż. Barbara KOŚCIELNIAK

Dr inż. Przemysław KWOLEK

Dr inż. Wojciech J. NOWAK

Dr inż. Maciej PYTEL

Dr inż. Paweł ROKICKI

Dr inż. Dariusz SZELIGA

Dr inż. Waldemar ZIAJA

Dr inż. Łukasz KOLEK

Przebieg kariery naukowej

 • 2009 - mgr inż. - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH w Krakowie
 • 2015 - dr inż. - Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • ciekłe kryształy
 • dynamika molekularna
 • krystalizacja i zimna krystalizacja
 • pośrednie stany skupienia materii (fazy ODIC, CONDIS, kryształy plastyczne, materia sypka)
 • metody spektroskopowe (spektroskopia dielektryczna, spektroskopia Ramana, spektroskopia w podczerwieni) i kalorymetryczne
 • mikroskopia polaryzacyjna

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2009-2015 - doktorant w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
 • 2014 - staż na Uniwersytecie w Tsukubie, Japonia (2 tygodnie)

Powrót na górę strony

Dr inż. Barbara KOŚCIELNIAK

koscielniak_barbara.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2013 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 • 2017 - dr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM)
 • mikroanaliza rentgenowska z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego (EDS)
 • dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD)
 • transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM)
 • mikroskopia sił atomowych (AFM)
 • metalurgia proszków

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

2013-2017 - doktorantka na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Powrót na górę strony

Dr inż. Przemysław KWOLEK

kwolek_przemyslaw.png

Przebieg kariery naukowej

 • 2010 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2014 - dr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • ochrona przed korozją aluminium i jego stopów
 • anodowanie i utlenianie jarzeniowe stopów metali lekkich
 • fotoelektrochemia półprzewodników

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2007 - International Summer School In Materials Processing, The Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
 • 2011 - European Summer School on Photovoltaics and New Concepts of Quantum Solar Energy Conversion, Helmholtz Zentrum Berlin, Hirschegg, Niemcy
 • 2013 - Joint Centre for Artificial Photosynthesis Solar Fuels Winter School, California Institute of Technology, Pasadena CA, USA
 • 2013 - Bath Electrochemistry Winter School, University of Bath, Bath, UK

Powrót na górę strony

Dr inż. Wojciech J. NOWAK

nowak_wojciech.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2007 - inż. - Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
 • 2010 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 2014 - dr inż. - Wydział Inżynierii Mechanicznej, Rheinish-Westfälische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Niemcy

Zainteresowania naukowe

 • analiza zjawisk zachodzących podczas procesu korozji wysokotemperaturowej, w szczególności materiałów stosowanych w stacjonarnych turbinach gazowych (nadstopy niklu, nadstopy niklu z warstwami aluminidkowymi i powłokami typu MCrAlY jak również kompletne systemy powłokowych barier cieplnych)
 • powłokowe bariery cieplne z czynnikiem samonaprawczym Mo(Si,Al)2
 • dyfuzja w temperaturze podwyższonej i wysokiej
 • analiza czynników wpływających na kinetykę procesu utleniania wysokotemperaturowego
 • analiza składu chemicznego materiałów metalicznych, powłok metalicznych i produktów korozji wysokotemperaturowej metodą świetlnej spektrometrii emisyjnej z wyładowanie jarzeniowym (GD-OES)

Dorobek naukowy

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2011-2014 - doktorant w Forschungszentrum Jülich, Niemcy (Institute of Energy and Climate Research (IEK), Microstructure and Properties of Materials (IEK-2), High Temperature Corrosion and Corrosion Protection Group)
 • 2012 - staż w Horiba Jobin Yvon, sekcja optycznych spektrometrów emisyjnych z wyładowaniem jarzeniowym (GD-OES), Longjumeau, Francja
 • 2014-2016 - pracownik naukowy w Forschungszentrum Jülich, Niemcy (Institute of Energy and Climate Research (IEK), Microstructure and Properties of Materials (IEK-2), High Temperature Corrosion and Corrosion Protection Group)
 • od 2019 - ekspert do oceny wniosków finansowanych przez NCBiR

Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje

 • od 2017 - członek Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego (PSK)
 • od 2017 - członek European Federation of Corrosion (EFC)
 • od 2017 - członek Stowarzyszenia Absolwentów Marie Curie (Marie Curie Alumni Association)
 • od 2016 - kierownik Pracowni Analizy Składu Chemicznego (P2) Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
 • od 2017 - koordynator programu CEEPUS III w sieci tematycznej: „Engineering as Communication Language in Europe” z ramienia Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Powrót na górę strony

Dr inż. Maciej PYTEL

pytel_maciej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2009 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2015 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe

 • kształtowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów lotniczych
 • nadstopy niklu
 • warstwy żaroodporne i powłokowe bariery cieplne (TBC)
 • kinetyka procesu utleniania metali i stopów
 • mikroskopia świetlna i elektronowa
 • optyczna spektrometria emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) do oznaczania zawartości pierwiastków śladowych

Powrót na górę strony

Dr inż. Paweł ROKICKI

rokicki_pawel.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2008 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2011 - dr inż. - Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, Koszyce, Słowacja

Zainteresowania naukowe

 • stopy metali lekkich (Ti i Mg), nadstopy niklu i kobaltu
 • odlewanie precyzyjne
 • obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
 • inżynieria powierzchni (powłoki ochronne, powłokowe bariery cieplne, natryskiwanie plazmowe)

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2006 - staż praktyczny w Pratt&Whitney Rzeszów S.A.
 • 2008-2011 - pracownik naukowy w Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, Koszyce, Słowacja
 • 2014 - staż w ramach Scientific Infrastructure Management Support (SIMS), Polska, Niemcy, USA
 • 2015 - staż w ramach TOP500 Innovators, Stanford University, Stanford CA, USA
 • 2015-2016 - specjalista do spraw merytoryki projektowej w Euro-Funding Advisory Group Poland sp. z o.o.
 • od 2014 - ekspert do oceny wniosków finansowanych przez KE UE, MNiSW, NCBiR i PARP
 • 2020-obecnie - profesor w University of Applied Sciences Fachhochschule Südwestfalen, Soest, Niemcy
 • 2020-obecnie - specjalista inżynier w HEGGEMANN AG, Büren, Niemcy

Powrót na górę strony

Dr inż. Dariusz SZELIGA

szeliga_dariusz.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2008 - mgr inż. - Wydział Odlewnictwa, AGH w Krakowie
 • 2010 - mgr - Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie
 • 2015 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe

 • krystalizacja odlewów, w tym krystalizacja kierunkowa i monokrystalizacja
 • nadstopy niklu
 • odlewnanie precyzyjne
 • symulacja numeryczna procesów odlewniczych

Powrót na górę strony

Dr inż. Waldemar ZIAJA

ziaja_waldemar.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1992 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 1999 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe

 •  korelacja pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi materiałów metalicznych
 •  mechanizmy niszczenia materiałów
 •  materiały kompozytowe

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję