Strona: Adiunkci / Katedra Nauki o Materiałach

Adiunkci

2021-11-02

Dr inż. Kamil DYCHTOŃ

Dr inż. Kamil GANCARCZYK

Dr inż. Andrzej GRADZIK

Dr inż. Łukasz KOLEK

Dr inż. Barbara KOŚCIELNIAK

Dr inż. Tadeusz KUBASZEK

Dr inż. Przemysław KWOLEK

Dr inż. Wojciech NOWAK

Dr inż. Paweł PĘDRAK

Dr inż. Maciej PYTEL

Dr inż. Paweł ROKICKI

Dr inż. Dariusz SZELIGA

Dr inż. Waldemar ZIAJA

Dr inż. Kamil DYCHTOŃ

Przebieg kariery naukowej

 • 2010 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 2021 - dr inż. - Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

Zainteresowania naukowe

 • obróbka cieplno-chemiczna stopów metali
 • analiza cieplna
 • metody badań właściwości fizycznych proszków

Powrót na górę strony

Dr inż. Kamil GANCARCZYK

gancarczyk_kamil.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2013 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH w Krakowie
 • 2021 - dr inż. - Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

Zainteresowania naukowe

 • technologia, struktura i właściwości mechaniczne monokrystalicznych odlewów z nadstopów niklu
 • rentgenowska analiza strukturalna

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2010 - staż praktyczny w Uniwersytecie Leibnitza w Hanowerze, Niemcy (2 miesiące)
 • 2011 - staż praktyczny WSK "PZL-Rzeszów" S.A. (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A. - miesiąc)
 • 2015 - staż w ramach Projektu „Nauka-Staż-Gospodarka” realizowanego przez INNpuls sp.z.o.o. w firmie MB Aerospace Technologies (dawne VACAero), Tajęcina (4 miesiące)
 • 2016 - udział w badaniach naukowych - Uniwersytet Techniczny w Pradze, Czechy  tydzień)

Funkcje

 •  od 2015 - planista rozkładu zajęć dla pracowników Katedry Nauki o Materiałach i studentów kierunku inżynieria materiałowa
 • od 2020 - koordynator obsady zajęć dydaktycznych dla pracowników Katedry Nauki o Materiałach

Powrót na górę strony

Dr inż. Andrzej GRADZIK

gradzik_andrzej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2013 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH w Krakowie
 • 2021 - dr inż. - Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

Zainteresowania naukowe

 • technologia, mikrostruktura i właściwości warstw wytwarzanych wiązką promieniowania laserowego
 • technologie przyrostowe
 • rentgenowska analiza strukturalna

Funkcje

 • administrator sytemu Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla Katedry Nauki o Materiałach

Powrót na górę strony

Dr inż. Łukasz KOLEK

Przebieg kariery naukowej

 • 2009 - mgr inż. - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH w Krakowie
 • 2015 - dr inż. - Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • ciekłe kryształy
 • dynamika molekularna
 • krystalizacja i zimna krystalizacja
 • pośrednie stany skupienia materii (fazy ODIC, CONDIS, kryształy plastyczne, materia sypka)
 • metody spektroskopowe (spektroskopia dielektryczna, spektroskopia Ramana, spektroskopia w podczerwieni) i kalorymetryczne
 • mikroskopia polaryzacyjna

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2009-2015 - doktorant w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
 • 2014 - staż na Uniwersytecie w Tsukubie, Japonia (2 tygodnie)

Powrót na górę strony

Dr inż. Barbara KOŚCIELNIAK

koscielniak_barbara.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2013 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 • 2017 - dr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM)
 • mikroanaliza rentgenowska z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego (EDS)
 • dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD)
 • transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM)
 • mikroskopia sił atomowych (AFM)
 • metalurgia proszków

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

2013-2017 - doktorantka na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Powrót na górę strony

Dr inż. Tadeusz KUBASZEK

kubaszek_tadeusz.png

Przebieg kariery naukowej

 • 2013 - inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2015 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2021 - dr inż. - Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

Zainteresowania naukowe

 • natryskiwanie cieplne
 • powłokowe bariery cieplne (TBC)
 • warstwy żaroodporne

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2012 i 2013 - staże praktyczne  w WSK "PZL-Rzeszów" S.A. (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A.) (po 3 miesiące)

Funkcje

 • członek Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podczas naboru kandydatów na studia stacjonarne I stopnia

Powrót na górę strony

Dr inż. Przemysław KWOLEK

kwolek_przemyslaw.png

Przebieg kariery naukowej

 • 2010 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2014 - dr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • ochrona przed korozją aluminium i jego stopów
 • anodowanie i utlenianie jarzeniowe stopów metali lekkich
 • fotoelektrochemia półprzewodników

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2007 - International Summer School In Materials Processing, The Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
 • 2011 - European Summer School on Photovoltaics and New Concepts of Quantum Solar Energy Conversion, Helmholtz Zentrum Berlin, Hirschegg, Niemcy
 • 2013 - Joint Centre for Artificial Photosynthesis Solar Fuels Winter School, California Institute of Technology, Pasadena CA, USA
 • 2013 - Bath Electrochemistry Winter School, University of Bath, Bath, UK

Powrót na górę strony

Dr inż. Wojciech NOWAK

nowak_wojciech.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2007 - inż. - Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
 • 2010 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 2014 - dr inż. - Wydział Inżynierii Mechanicznej, Rheinish-Westfälische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Niemcy

Zainteresowania naukowe

 • analiza zjawisk zachodzących podczas procesu korozji wysokotemperaturowej, w szczególności materiałów stosowanych w stacjonarnych turbinach gazowych (nadstopy niklu, nadstopy niklu z warstwami aluminidkowymi i powłokami typu MCrAlY jak również kompletne systemy powłokowych barier cieplnych)
 • powłokowe bariery cieplne z czynnikiem samonaprawczym Mo(Si,Al)2
 • dyfuzja w temperaturze podwyższonej i wysokiej
 • analiza czynników wpływających na kinetykę procesu utleniania wysokotemperaturowego
 • analiza składu chemicznego materiałów metalicznych, powłok metalicznych i produktów korozji wysokotemperaturowej metodą świetlnej spektrometrii emisyjnej z wyładowanie jarzeniowym (GD-OES)

Dorobek naukowy

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2011-2014 - doktorant w Forschungszentrum Jülich, Niemcy (Institute of Energy and Climate Research (IEK), Microstructure and Properties of Materials (IEK-2), High Temperature Corrosion and Corrosion Protection Group)
 • 2012 - staż w Horiba Jobin Yvon, sekcja optycznych spektrometrów emisyjnych z wyładowaniem jarzeniowym (GD-OES), Longjumeau, Francja
 • 2014-2016 - pracownik naukowy w Forschungszentrum Jülich, Niemcy (Institute of Energy and Climate Research (IEK), Microstructure and Properties of Materials (IEK-2), High Temperature Corrosion and Corrosion Protection Group)
 • od 2019 - ekspert do oceny wniosków finansowanych przez NCBiR

Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Dr inż. Paweł PĘDRAK

pedrak_pawel.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2011 - mgr inż. - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,  AGH w Krakowie
 • 2020 - dr inż. - Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

Zainteresowania naukowe

 • inżynieria warstwy wierzchniej – żaroodporne powłoki ceramiczne 
 • badania materiałów z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego

Powrót na górę strony

Dr inż. Maciej PYTEL

pytel_maciej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2009 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2015 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe

 • kształtowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów lotniczych
 • nadstopy niklu
 • warstwy żaroodporne i powłokowe bariery cieplne (TBC)
 • kinetyka procesu utleniania metali i stopów
 • mikroskopia świetlna i elektronowa
 • optyczna spektrometria emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) do oznaczania zawartości pierwiastków śladowych

Powrót na górę strony

Dr inż. Paweł ROKICKI

rokicki_pawel.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2008 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2011 - dr inż. - Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, Koszyce, Słowacja

Zainteresowania naukowe

 • stopy metali lekkich (Ti i Mg), nadstopy niklu i kobaltu
 • odlewanie precyzyjne
 • obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
 • inżynieria powierzchni (powłoki ochronne, powłokowe bariery cieplne, natryskiwanie plazmowe)

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2006 - staż praktyczny w Pratt&Whitney Rzeszów S.A.
 • 2008-2011 - pracownik naukowy w Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, Koszyce, Słowacja
 • 2014 - staż w ramach Scientific Infrastructure Management Support (SIMS), Polska, Niemcy, USA
 • 2015 - staż w ramach TOP500 Innovators, Stanford University, Stanford CA, USA
 • 2015-2016 - specjalista do spraw merytoryki projektowej w Euro-Funding Advisory Group Poland sp. z o.o.
 • od 2014 - ekspert do oceny wniosków finansowanych przez KE UE, MNiSW, NCBiR i PARP
 • 2020-obecnie - profesor w University of Applied Sciences Fachhochschule Südwestfalen, Soest, Niemcy
 • 2020-obecnie - specjalista inżynier w HEGGEMANN AG, Büren, Niemcy

Powrót na górę strony

Dr inż. Dariusz SZELIGA

szeliga_dariusz.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2008 - mgr inż. - Wydział Odlewnictwa, AGH w Krakowie
 • 2010 - mgr - Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie
 • 2015 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe

 • krystalizacja odlewów, w tym krystalizacja kierunkowa i monokrystalizacja
 • nadstopy niklu
 • odlewnictwo precyzyjne
 • symulacja numeryczna procesów odlewniczych

Powrót na górę strony

Dr inż. Waldemar ZIAJA

ziaja_waldemar.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1992 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 1999 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe

 •  korelacja pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi materiałów metalicznych
 •  mechanizmy niszczenia materiałów
 •  materiały kompozytowe

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję