Projekty badawcze

03-03-2020 r.

ncn_logo.png

Konkurs: Preludium 11 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

Analiza doskonałości struktury krystalicznej w mikroobszarach monokryształów z nadstopu niklu CMSX-4 w warunkach oddziaływania temperatury i czasu

Numer rejestracyjny: 2016/21/N/ST8/00240

Numer umowy: UMO-2016/21/N/ST8/00240

Kwota umowy: 129 600,00

Termin rozpoczęcia: 2017-01-25

Termin zakończenia 2020-01-24

Kierownik Projektu: mgr inż. Kamil Gancarczyk

Cel prowadzonych badań / hipoteza badawcza

Rozwój fizyki ciała stałego i wielu dziedzin techniki, szczególnie elektroniki i mechatroniki ale także budowy maszyn wiąże się ściśle z zastosowaniem monokryształów. W zagadnieniach fizyki ciała stałego istotna jest doskonałość struktury monokryształów i anizotropia ich właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych. Najczęściej wg encyklopedycznych definicji opisuje się monokryształy jako materiały będące w całości jednym kryształem. Monokryształy nadstopów niklu są szczególnymi – ich struktura utworzona jest bowiem nie z jednego lecz dwóch składników fazowych - kryształów fazy γ i fazy γ’ o silnie zbliżonych wartościach ich stałych sieciowych – odpowiednio a = 0,352 nm i a0γ’ = 0,3561 nm. Dlatego ocena doskonałości struktury krystalicznej monokryształów z wieloskładnikowego nadstopu niklu CMSX-4 w mikroobszarach jego podstawowych składników fazowych umożliwia prognozowanie jego anizotropowych właściwości. Ze względu na zastosowanie monokryształów z nadstopów niklu badania doskonałości struktury krystalicznej monokryształów wykonano w&nbsp:warunkach zmiennej temperatury i czasu – obróbki cieplnej. Analiza uzyskanych wyników badań była podstawą do sformułowania wniosków dotyczących wpływu temperatury i czasu na wartości stałej sieciowej składników fazowych – fazy γ i γ’, ich orientację krystaliczną oraz wzajemną dezorientację. Przyjęto hipotezę, że warunki oddziaływania temperatury i czasu wpływają na orientację krystaliczną składników fazowych γ i γ’ w mikroobszarach i w konsekwencji na orientację krystaliczną całego monokryształu oraz jego właściwości.

Zrealizowane cele

  • określenie wartości kąta odchylenia αz w monokryształach wytworzonych z prędkością wyciągania formy 1, 3 i 5 mm/min w stanie lanym i po obróbce cieplnej – przesycaniu i starzeniu
  • wyznaczenie wartości stałych sieciowych faz γ i γ’ oraz kąta odchylenia tych faz w monokryształach w stanie lanym i po obróbce cieplnej
  • ustalenie wartości kąta dezorientacji αb bloków w monokryształach
  • scharakteryzowanie morfologii składników fazowych mikrostruktury monokryształów w stanie lanym i po obróbce cieplnej
  • określonie odporności na pełzanie monokryształów w stanie lanym i po obróbce cieplnej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję