Strona: Tematy prac dyplomowych / Katedra Nauki o Materiałach

Tematy prac dyplomowych

WYKAZ TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH - INŻYNIERSKICH DO REALIZACJI W KATEDRZE NAUKI O MATERIAŁACH I LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO W ROKU AK. 2021/2022

Dr inż. Waldemar Ziaja

 1. Mikrostruktura i wytrzymałość na pełzanie stopu tytanu Ti-6Al-4V
 2. Wpływ przeciążeń na trwałość zmęczeniową dwufazowego stopu tytanu

Dr inż. Maciej Pytel

 1. Charakterystyka kinetyki procesu utleniania wysokotemperaturowego warstw aluminidkowych modyfikowanych Zr, Hf, Pt i Pd – wytworzonych w procesie niskoaktywnego aluminiowania metodą CVD – na podłożu z niklu i nadstopów niklu.
 2. Charakterystyka kinetyki wzrostu warstwy tlenków TGO w powłokowej barierze cieplnej TBC wytworzonej w procesach chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD oraz natryskiwania cieplnego APS i PS-PVD na podłożu nadstopów niklu René80, MarM200+Hf i MarM247+Hf

Dr inż. Łukasz Kolek

 1. Polimorfizm związku ciekłokrystalicznego posiadającego fazy ferro- i antyferroelektryczne
 2. Wybrane właściwości elektroprzędzonych nanowłókien polimerowych zawierających nanocząsteczki metali

Dr hab. inż. Grażyna Mrówka-Nowotnik, prof. PRz

 1. Wpływ warunków procesu krystalizacji na mikrostrukturę stopu aluminium EN AW-2024 (wybrany)
 2. Wpływ wyżarzania ujednorodniającego no morfologię składników fazowych mikrostruktury stopu aluminium EN AW-2024 (wybrany) 

Dr inż. Przemysław Kwolek

 1. Wpływ polaryzacji katodowej na mikrostrukturę powłok tlenkowych wytwarzanych na podłożu stopu EN AW-6061 w procesie utleniania jarzeniowego

Dr inż. Wojciech Nowak

      10.  Wpływ wstępnego utleniania na trwałość materiałów metalicznych w warunkach wysokiej temperatury (wybrany) 

Dr hab. inż. Marek Góral, prof. PRz

 1. Kinetyka wzrostu warstwy borkowej na wybranych gatunkach stali konstrukcyjnej
 2. Wpływ warunków procesu azotowania jarzeniowego na mikrostrukturę i skład fazowy warstwy powstającej na wybranych gatunkach stali konstrukcyjnych

Dr hab. inż. Marcin Drajewicz, prof. PRz

 1. Wpływ struktury geometrycznej podłoża z nadstopu niklu CMSX-4 – na kinetykę wzrostu warstw aluminidkowych wytworzonych
 2. Wpływ struktury geometrycznej podłoża z nadstopu niklu CMSX-4 oraz warunków obróbki cieplnej – w procesie wygrzewania dyfuzyjnego – na mikrostrukturę, skład chemiczny i fazowy oraz żaroodporność warstw aluminidkowych wytworzonych w procesie aluminiowania metodą kontaktowo-gazową

Dr hab. inż. Maciej Motyka, prof. PRz

 1. Mechanizm zniszczenia metali amorficznych i częściowo amorficznych (wybrany)

Dr inż. Kamil Gancarczyk

 1. Ocena doskonałości struktury krystalicznej monokrystalicznego nadstopu niklu nowej generacji CMSX-4Plus
 2. Wpływ prędkości wyciągania na morfologię składników fazowych mikrostruktury w monokrystalicznych nadstopach niklu CMSX-4 i CMSX-4Plus

Dr inż. Andrzej Gradzik

 1. Kształtowanie mikrostruktury warstwy wierzchniej nadstopu niklu w procesie przetapiania wiązką promieniowania laserowego
 2. Oddziaływanie warunków procesu napawania laserowego na mikrostrukturę i właściwości warstw ochronnych Hastelloy C-207

Dr hab. inż. Jolanta Romanowska, prof. PRz

 1. Analiza termodynamiczna procesu utleniania cyny

Dr inż. Dariusz Szeliga

 1. Ocena mikrostruktury kierunkowo krystalicznych odlewów z nadstopu niklu

Dr inż. Kamil Dychtoń

 1. Wpływ warstwy grafity na pomiar przewodności cieplnej stali AISI 9310 metodą LFA
 2. Analiza przewodności cieplnej warstwy ceramicznej na bazie tlenku cyrkonu powłokowych barier cieplnych

Dr hab. inż. Maryanna Zaguła-Yavorska

 1. Szacowanie niepewności pomiaru w badaniach twardości metodą Rockwella

Dr inż. Paweł Pędrak

 1. Do ustalenia z promotorem

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję